fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 listopada 2019 r.

- art. 5 pkt 59 oraz pkt 60 lit. a, b i d ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 16 stycznia 2018 r., poz. 130)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Wieprza (PLH060005) (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2053)

- rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łętowni (PLH060040) (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2054)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2057)

- rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarośle (PLH060028) (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2058)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2060)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2061)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2062)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2064)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU z 28 października 2019 r., poz. 2065)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA