fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 października 2020 r.

- ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1738)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2020 r. (DzU z 13 października 2020 r., poz. 1774)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2020 r. (DzU z 14 października 2020 r., poz. 1793)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2020 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. (DzU z 14 października 2020 r., poz. 1795)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1798)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1806)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1810)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1811)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 października 2020 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1812)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 października 2020 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2020 r. (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1813)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (DzU z 15 października 2020 r., poz. 1814)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA