fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 lipca 2020 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (DzU z 3 lipca 2020 r., poz. 1186)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (DzU z 3 lipca 2020 r., poz. 1187)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 17 lipca 2020 r., poz. 1258)
• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (DzU z 17 lipca 2020 r., poz. 1259)
• ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (DzU z 17 lipca 2020 r., poz. 1262)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA