fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 6 lipca 2021 r.

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 20 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 21 czerwca 2021 r., poz. 1097)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 – z mocą od 1 lipca 2021 r. (DzU z 5 lipca 2021 r., poz. 1217)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (DzU z 5 lipca 2021 r., poz. 1218)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA