fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 855)
• rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 856)
• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli 6 lutego 2019 r. (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 857)
• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 860)
• rozporządzenie ministra energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (DzU z 23 maja 2019 r., poz. 971)
• rozporządzenie ministra energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (DzU z 23 maja 2019 r., poz. 973)
• rozporządzenie ministra energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (DzU z 23 maja 2019 r., poz. 974)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA