fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 19 maja 2021 roku

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (DzU z 4 maja 2021 r., poz. 833)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (DzU z 4 maja 2021 r., poz. 834)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (DzU z 4 maja 2021 r., poz. 836)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 13 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (DzU z 4 maja 2021 r., poz. 837)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 maja 2021 r. w sprawie monitorowania realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (DzU z 18 maja 2021 r., poz. 910)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 10 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (DzU z 18 maja 2021 r., poz. 912)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (DzU z 18 maja 2021 r., poz. 916)

- rozporządzenie przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (DzU z 18 maja 2021 r., poz. 917)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA