fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 9 maja 2017 (poz. 895 - 907)

Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. (poz. 907) w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym wsparcia medycznego, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r.

Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wsparcia medycznego, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. (poz. 906)

Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym bezpieczeństwa, podpisanym w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. (poz. 905)

Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące bezpieczeństwa, podpisane w Warszawie dnia 22 marca 2017 r. (poz. 904)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. (poz. 903) w sprawie sposobu oznakowania jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. (poz. 902) w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. (poz. 901) w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. (poz. 900) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. (poz. 899) uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. (poz. 898) o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2017 r. (poz. 897) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2017 r. (poz. 896) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 895) w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA