fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 8 maja 2017 (poz. 885-894)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. (poz. 894) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 893) w sprawie organizacji instytucji Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. (poz. 892) o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 891) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie tachografów cyfrowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 890) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2017 r. (poz. 889) w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 888) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 887) sygn. akt P 34/15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 886) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo probiercze

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. (poz. 885) w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA