fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 maja 2021 r.

• art. 1 pkt 11 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (DzU z 1 kwietnia 2021 r., poz. 615)
• ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 15 kwietnia 2021 r., poz. 694)
• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (DzU z 15 kwietnia 2021 r., po. 695)
• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (DzU z 22 kwietnia 2021 r., poz. 744)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (DzU z 23 kwietnia 2021 r., poz. 757)
• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (DzU z 23 kwietnia 2021 r., poz. 758)
• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (DzU z 28 kwietnia 2021 r., po. 782)
• § 1 pkt 2 lit. a–c, e–h, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 29 kwietnia 2021 r., poz. 814)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji objętych zleceniem na przeprowadzenie ekspozycji pozamedycznych z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych związanych z imigracją, oceną wieku osób oraz identyfikacją obiektów ukrytych w ciele ludzkim (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 817)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 818)
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 825)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 828)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA