fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 15 marca 2018 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (DzU z 12 września 2017 r., poz. 1729)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 15 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - z wyjątkiem § 1 pkt 13 i 14 lit. c oraz § 4 i § 5, które obowiązują od 26 września 2017 r. (DzU z 25 września 2017 r., poz. 1775)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 21 listopada 2017 r., poz. 2139)

- ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 21 lutego 2018 r., poz. 398)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (DzU z 7 marca 2018 r., poz. 492)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (DzU z 8 marca 2018 r., poz. 501)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (DzU z 8 marca 2018 r., poz. 503)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - z wyjątkiem § 1 pkt 4, 5 i 8, które obowiązują od 14 marca (DzU z 13 marca 2018 r., poz. 528)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 531)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2018 r. (poz. 532) zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 532)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 533)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 535)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 536)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 539)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 540)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 marca 2018 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa przeniesionemu do służby w innej miejscowości (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 543) 

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 544)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 546)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (DzU z 14 marca 2018 r., poz. 547)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA