fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 14 marca 2018

- rozporządzenie ministra środowiska z 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (DzU z 14 grudnia 2017 r., poz. 2310)

- ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 lutego 2018 r., poz. 431)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16 lutego 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć (DzU z 27 lutego 2018 r., poz. 436)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie (DzU z 13 marca 2018 r., poz. 524)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lutego 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (DzU z 13 marca 2018 r., poz. 525)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 5 marca 2018 r. (poz. 526) w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (DzU z 13 marca 2018 r., poz. 526)

- § 1 pkt 4, 5 i 8 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 13 marca 2018 r., poz. 528)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA