Akty prawne

DzU z 2 stycznia 2018 (poz. 1-7)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (poz. 7)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (poz. 6)

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (poz. 5)

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (poz. 4)

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (poz. 3)

Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. (poz. 2)

Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu 27 listopada 1925 r. (poz. 1)

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL