fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 lipca 2021 r.

  • rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (DzU z 7 lipca 2021 r., poz. 1234)
  • rozporządzenie ministra zdrowia z 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – z mocą od 1 lipca 2021 r. (DzU z 7 lipca 2021 r., poz. 1235)
  • art. 6 ust. 4–6 ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 7 lipca 2021 r., poz. 1236)
  • rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań poboru opłaty elektronicznej (DzU z 7 lipca 2021 r., poz. 1239)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA