fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

500 plus

Dzięki 500+ mniej chętnych po wsparcie przed 1 września

123RF
Gminy w całej Polsce zbierają wnioski o wyprawkę na rok szkolny 2017/2018. Dzięki wsparciu uczniowie mogą liczyć na stypendia i zasiłki.

Terminy składania wniosków wyznaczane są przez władze prowadzące szkołę na pierwsze dni września. – Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na którego realizację gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa – tłumaczy Łukasz Trawiński z biura prasowego MEN. – Wysokość stypendium wynosi od 1 listopada 2016 r. od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Może być ono wypłacane do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym – dodaje.

Z kolei zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Od 1 listopada 2016 r. to 620 zł. – W 2016 r. na tę formę pomocy wydatkowano blisko 308 mln zł, a skorzystało z niej ok. 418 tys. uczniów – wylicza Łukasz Trawiński.

Zbieranie wniosków trwa już w Gdańsku. – Po zebraniu od szkół liczby uczniów, którzy są uprawnieni do udziału w programie „Wyprawka szkolna 2017", do kuratorium oświaty podaliśmy nazwiska 402 uczniów – 130 z oddziałów ogólnodostępnych i 272 z oddziałów specjalnych. Wnioskowana łączna kwota to 136 810 zł – mówi Alicja Bittner z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jak szacuje Urząd Miasta Łodzi, z programu „Wyprawka szkolna" skorzysta ok. 220 uczniów klas ogólnodostępnych oraz ok. 350 uczniów szkół specjalnych. – Rzeczywista liczba uczniów będzie znana we wrześniu – mówi Grzegorz Gawlik, z biura prasowego łódzkiego ratusza. Dodaje, że w ubiegłym roku szkolnym z programu tego skorzystało 884 uczniów na łączną kwotę 230,5 tys. zł. W tym roku wydaje się, że będzie ich mniej.

Z kolei w Poznaniu w 2016 r. z programu skorzystało 412 uczniów. – Przewidujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 o dofinansowanie ze środków przeznaczonych na realizację programu „Wyprawka szkolna" może się ubiegać ok. 650 uczniów – mówi Joanna Olenderek, zastępca dyrektora ds. pomocy mieszkaniowej i zarządzania należnościami Poznańskiego Centrum Świadczeń.

– Stypendia uprawnionym uczniom wypłacane są po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej wydatki na cele edukacyjne – tłumaczy Olenderek.

W Szczecinie dane ze szkół były przyjmowane do 23 czerwca. Do urzędu wpłynęło 25 wniosków ze szkół. Wynikało z nich, że pomocy potrzebowało będzie 272 dzieci. – We wrześniu szkoły przekażą do urzędu miasta sprecyzowane dane na podstawie wniosków składanych u dyrektora szkoły lub placówki przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci – zapowiada Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta Szczecin.

W Rzeszowie rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto, mogą się starać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o zasiłki celowe na zakupy szkolne, przyznawane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

– Przy spełnieniu powyższego kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu dodatkowej okoliczności typu: bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroby, można liczyć na pomoc finansową do 400 zł na dziecko – wyjaśnia Irena Marszałek, zastępca dyrektora rzeszowskiego MOPS. To tam rodzice mogą składać wnioski o zasiłki na zakupy szkolne.

Podkreśla, że otrzymanie takiej pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny sprawdza warunki materialne rodziny. Wicedyrektor rzeszowskiego MOPS przyznaje, że w już w 2016 r. odnotowano mniejszą liczbę osób korzystających z zasiłków na zakupy szkolne. Związane to było z zakwalifikowaniem się w 2016 r. dużej liczby rodzin do otrzymywania świadczenia 500+.

W Toruniu liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu „Wyprawka szkolna" będzie znana po 6 września. – W stosunku do lat ubiegłych zmniejsza się potencjalna grupa beneficjentów, bo w przeciwieństwie do poprzednich lat nie są nim objęci uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych – zauważa Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta miasta.

Już po raz dziewiąty odbywa się też akcja Caritasu „Tornister pełen uśmiechów", dzięki której dzieci z mniej zamożnych rodzin otrzymują wyprawki szkolne. W tym roku będzie to około 50 tys. uczniów. Darczyńcy przygotowują wyprawki szkolne za pośrednictwem diecezjalnych i parafialnych Caritas do plecaków, które później przekazywane są dzieciom. – Z roku na rok coraz więcej ludzi stara się, by podarować dzieciom nie tylko piękne rzeczy, ale przede wszystkim uśmiech – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wyprawki szkolne pakują również znani Polacy. Wśród nich: para prezydencka, rzecznik praw dziecka Marek Michalak i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA