Za niespełna dwa miesiące kończy się w Instytucie realizacja programu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ". Na czym polega ten projekt?

Jest to wdrażanie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury informatycznej w zakresie związanym z podstawową, statutową działalnością zarówno Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, jak i partnerów projektu, realizowaną w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Celem projektu jest rozwój e-usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Beneficjentami projektu będą osoby i instytucje korzystające z usług zarówno Instytutu, jak i partnerów projektu. W ramach projektu wdrożony został również system obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, co pozwoli zredukować do minimum tworzenie dokumentacji papierowej, usprawni procesy związane z pacjentem, placówkami ochrony zdrowia, a także z aptekami.

Na co konkretnie zostaną wydane pieniądze z projektu?

W ramach projektu stworzyliśmy e-rejestracje, e-konsultacje, e-wywiad, e-dokumentacje, e-powiadomienia, e-partner, e-obchód, e-informator. Utworzone zostanie także repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, zakupiona infrastruktura sprzętowa IT wraz z oprogramowaniem. Przeprowadzimy także migrację bazy danych na bardziej wydajny silnik bazy danych.

Telemedycyna i e-usługi to teraz sprawa bardzo na czasie. Pytanie, czy po okresie pandemii wciąż będzie nimi tak duże zainteresowanie.

E-usługi są niezwykle istotne nie tylko w czasach pandemii. Chociaż teraz widać, jak bardzo są one potrzebne i ważne. Pacjent z dowolnego miejsca w Polsce bez potrzeby osobistego fatygowania się do siedziby Instytutu, ograniczając tym samym ryzyko wynikające z Covid-19 oraz oszczędzając czas, może np. zarejestrować się na wizytę. Łatwo i szybko uzyskuje także dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Szereg pacjentów Instytutu to osoby zamiejscowe z poważnym stanem chorobowym i osłabionym organizmem. A to nie sprzyja częstym wyjazdom w odległe miejsca. Dzięki tym rozwiązaniom ciężko chorzy pacjenci będą pojawiali się w Instytucie wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne.

Co jeszcze poprawi się w funkcjonowaniu Instytutu w związku z realizacją projektu?

Dzięki niemu wzrośnie też jakość obsługi pacjenta poprzez np. krótszy czas hospitalizacji, szybszą diagnozę i tym samym szybsze podjęcie właściwego leczenia. Poprawi się także dostępność do danych medycznych, wzrośnie skuteczność leczenia poprzez bieżący, ciągły dostęp lekarzy do dokumentacji pacjentów. Szacujemy także, że obsługa pacjenta oraz kontakt z personelem medycznym skróci się o co najmniej 20 minut w przypadku każdego pacjenta. Sama rejestracja będzie trwała krócej aż o 10 minut. To dlatego, że ankietę medyczną będzie można wypełnić online. Teraz jest ona obowiązkowa do wypełnienia na miejscu tuż przed wizytą.

Pacjenci często się obawiają, że informatyzacja szpitala pozbawi ich bezpośredniego kontaktu z lekarzem?

To nieuzasadnione obawy. Informatyzacja wspiera pacjenta w kontakcie ze służbą zdrowia. Przede wszystkim usprawnia komunikację i oszczędza czas. Jednak przy zdecydowanej większości świadczeń zdrowotnych bezpośredni kontakt z personelem medycznym jest i będzie zawsze konieczny.

Dbamy także o bezpieczeństwo. Wszystkie informacje są zabezpieczone w najwyższym stopniu. Bezpieczeństwo wdrażanego systemu oraz przetwarzania danych wykracza znacząco poza obecne wymagania prawne. W zabezpieczeniach wykorzystujemy m.in. Firewall, czyli urządzenie klasy UTM dostarczające ochronę przed zagrożeniami na poziomie sieciowym oraz aplikacyjnym, którego zadaniem jest filtrowanie ruchu sieciowego pod kątem antywirusowym, ochrona przed włamaniami do sieci wewnętrznej (IPS), a także ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym.

Wśród innych zabezpieczeń można znaleźć też Web Application Firewall (zabezpiecza aplikacje sieci Web), Database Firewall (zabezpieczanie baz danych oraz aplikacji), dedykowany analizator logów (zbiera i analizuje dane przekazywane z różnych urządzeń).

Projekt jest realizowany wspólnie z trzema partnerami. Co to oznacza dla pacjentów?

W projekcie partnerami są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej oraz Filie Przychodni Rejonowej w Sokołowie Podlaskim tj.: Gminny Ośrodek Zdrowia w Repkach oraz Wiejskie Ośrodki Zdrowia w: Skibniewie, Wyrozębach i Czerwonce. Pacjenci z obszarów, w których prowadzą działalność medyczną partnerzy projektu, będą posiadali możliwość zdalnej rejestracji na świadczenia w Instytucie, szybkiej realizacji skierowań oraz co istotne usprawniony zostanie zdalny kanał konsultacji przypadków medycznych między jednostkami Instytutu a partnerami projektu.

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu" w ramach Działania 2.1 „E-usługi" i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.