Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) to nowy model zarządzania opieką nad chorymi na raka. Jej priorytetem ma być zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, kompleksowej opieki opartej o jednakowe standardy i wysoką jakość. Okazuje się, że na zmiany pacjenci będą musieli poczekać dłużej. W planie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zakładająca przesunięcie wejścia nowych przepisów o rok. Zmiana terminu wynika z opóźnionych prac w zakresie centralnej e-rejestracji oraz przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu informatycznego. Nie ma szans, by od kwietnia tego roku ruszyła centralna infolinia umożliwiająca zapisanie pacjentów na świadczenia onkologiczne. Przesunięcie terminu ma też pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów udzielających świadczeń opieki onkologicznej. Wydłużenie terminu wejścia w życie KSO ma też dać ośrodkom niezbędny czas na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji.

Etap: w planie prac legislacyjnych

Czytaj więcej

Krajowa Sieć Onkologiczna: Z rakiem będziemy walczyć tylko w sieci