Główny Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną - spadek liczby diagnozowanych zakażeń, spadek liczby zgonów i hospitalizacji. Stan ten ma zostać odwołany 1 lipca. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który trafił właśnie do konsultacji publicznych.

Zgodnie zaś z rozporządzeniem z 27 kwietnia 2023 r. nowelizującym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego tylko do 30 czerwca 2023 r. trzeba nosić maseczki w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza – w przychodniach i szpitalach. Od początku maja nie ma już takiego obowiązku w aptekach.

Czytaj więcej

Maseczki w szpitalach i przychodniach mogą zostać z nami na zawsze