W sanatoriach poprawią się warunki zakwaterowania, ale ze względu na problemy kadrowe lekarzy specjalistów będą mogli w pewnych sytuacjach zastąpić doświadczeni magistrzy fizjoterapii albo lekarze w trakcie specjalizacji.

Lekarz będzie miał pod opieką nieco więcej pacjentów, a podczas dyżuru lekarskiego udzieli innych świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany mają nie odbić się na ich jakości.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Pacjent sam wybierze sobie sanatorium