Z Narodowego Funduszu Zdrowia będzie finansowane ratownictwo medyczne, leki dla seniorów i kobiet w ciąży. Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przyjęta przez rząd na ostatnim posiedzeniu. Ma też umożliwić zasilenie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ze środków pozostających w funduszu zapasowym NFZ. Fundusz ten stanowi rezerwę, do której sięga się, aby zwiększyć finansowanie różnych kategorii świadczeń w ciągu roku. Obecnie wynosi ok. 16 mld zł. Tak wysoki stan wynika z wykonania mniejszej liczby świadczeń w zeszłym roku.

Czytaj więcej

Więcej pieniędzy na domy pomocy społecznej. Będą mogły być finansowane z NFZ

– Zmiana zasad finansowania ochrony zdrowia spowoduje, że nie zmniejszymy kolejek do lekarzy, w których czekają miliony polskich pacjentów – uważa Wojciech Wiśniewski, ekspert ds. ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich. Uważa, że uszczuplenie środków pozostających w dyspozycji NFZ w ciągu trzech lat wyniesie od 21,4 mld zł do 37,4 mld zł.

Etap: skierowano do Sejmu