Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw z 30 maja pod poz. 1143 i już weszło w życie. Minister zdrowia wydał je na podstawie ustawy z  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z jej przepisami osoby chore będą izolowane w szpitalach. Inspektorzy sanitarni ustalą także kontakty zakażonych. Osoby z kontaktu będą kierowane na 21-dniową kwarantannę.

Ospa małpia jest odzwierzęcą chorobą zakaźną (zoonoza). W sprzyjających warunkach (bliski kontakt z wydzielinami zakażonego, w tym kontakt intymny) może się przenosić również z człowieka na człowieka. Wywołuje ją wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus.

Czytaj więcej

Małpia ospa w Niemczech: Rząd zamawia 40 tys. szczepionek

Według dotychczasowych informacji naukowych infekcja nie ma przebiegu bezobjawowego, jaki występuje w przypadku COVID-19. Chorzy na małpią ospę najczęściej mają gorączkę, ból głowy i mięśni. Po kilku dniach na skórze pojawiają się grudki i strupy. W większości przypadków choroba mija po 2-3 tygodniach.  Wskaźnik śmiertelności małpiej ospy wynosi ok. 1 proc. Przebieg zachorowań obserwowanych w Europie jest łagodny lub umiarkowany, nie odnotowano dotąd zgonów wywołanych zachorowaniami.

Jak informuje rząd w swoim serwisie, w Polsce nie wykryto dotąd przypadków ospy małpiej, ale instytucje publiczne prowadzą nadzór nad chorobami zakaźnymi i monitoring sytuacji epidemiologicznej w kraju. Aktualnie WHO nie rekomenduje wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu.