Sport poprawi zdrowie psychiczne

Stres, brak motywacji, wypalenie zawodowe w zespole? Remedium znajduje się w zasięgu ręki pracodawców.

Publikacja: 25.04.2022 18:30

Posiadacze kart sportowych do klubów ćwiczą częściej i chętniej

Posiadacze kart sportowych do klubów ćwiczą częściej i chętniej

Foto: shutterstock

Artykuł powstał we współpracy z Benefit Systems

Zmiany wywołane pandemią oraz alarmujące dane dotyczące kondycji psychofizycznej pracowników wymagają ze strony pracodawców konkretnych i długofalowych działań. Zdaniem ekspertów ich fundamentem powinny być przede wszystkim rozwiązania bazujące na aktywności fizycznej. Jak wynika z badania MultiSport Index 2022 świadczenia pozapłacowe z obszaru sportu i rekreacji silnie motywują Polaków do uprawiania sportu: wśród osób posiadających karty sportowe aż 79 proc. jest aktywnych fizycznie. Klucz do rozwiązania problemów związanych m.in. z wypaleniem zawodowym spoczywa w rękach pracodawców.

Wysokie koszty braku aktywności fizycznej

Stres, izolacja społeczna i praca zdalna – ostatnie dwa lata pandemii miały znaczący, negatywny wpływ na samopoczucie Polaków. Aż 72 proc. osób w wieku produkcyjnym doświadczyło nasilenia problemów z kondycją psychiczną, a 59 proc. odczuło dolegliwości fizyczne. Choć aż 92 proc. pracujących Polaków uznaje aktywność fizyczną za istotny element profilaktyki zdrowotnej, a 88 proc. podkreśla jej pozytywny wpływ na poprawę lub utrzymanie dobrej kondycji psychicznej, wciąż zaledwie 41 proc. osób w wieku 18–64 lata wypełnia rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zalecanego poziomu ruchu. To alarmujące dane w kontekście konsekwencji dla zdrowia psychofizycznego Polaków, a co za tym idzie także dla portfela pracodawców.

– Koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano kilka lat temu na ponad 2 mld euro rocznie, co stanowiło równowartość 8,4 proc. krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Pracodawcy, inwestując w zdrowe zachowania swoich pracowników i budując kulturę aktywności fizycznej, mogą nie tylko realnie poprawiać kapitał zdrowia w społeczeństwie, ale także czerpać konkretne korzyści dla siebie. W tym wpływać długoterminowe wyniki swojej organizacji, jej produktywność i zaangażowanie pracowników. Wymierną korzyścią jest zmniejszenie liczby absencji chorobowych – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Rośnie znaczenie wsparcia psychicznego

Negatywne skutki stresu, nasilającego się w czasie pandemii, mają dziś znaczący wpływ na dobrostan całych zespołów. Łączą się one coraz częściej z demotywacją, frustracją, spadkiem koncentracji w pracy czy zakłóceniem procesu rozumowania i podejmowania decyzji. Pandemia przyczyniła się także do zwiększenia skali występowania wypalenia zawodowego – już blisko połowa pracowników w Polsce zmaga się lub może zmagać się z tym problemem. Skalę wyzwań związanych ze zdrowiem mentalnym pracowników obrazują m.in. dane o absencji chorobowej w 2021 roku, kiedy zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były powodem ponad 25 milionów dni nieobecności w pracy.

Ważną rolę w kontekście przeciwdziałania wspomnianym dolegliwościom odgrywa aktywność fizyczna. Po dwóch latach pandemii, jak wskazuje badanie MultiSport Index 2022, to właśnie chęć wsparcia kondycji psychicznej jest głównym motywatorem do podejmowania aktywności ruchowej przez Polaków (42 proc. wskazań). Jednocześnie aż 65 proc. uczestników badania przyznaje, że sport ma duży wpływ na redukcję stresu, ale i na poprawę obniżonego nastroju (57 proc.).

Karta sportowa na ratunek

Już co czwarta osoba aktywna zawodowo uważa, że to właśnie pracodawcy mają istotny wpływ na popularyzację aktywności fizycznej. Rośnie przy tym również świadomość samych zatrudniających – już dwóch na pięciu decydentów w firmach w Polsce jest zdania, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników.

– Od blisko 20 lat karta MultiSport odgrywa w Polsce istotną rolę we wspieraniu aktywnego stylu życia pracowników. Obecnie korzysta z niej 940 tys. osób. Z badań wiemy, że dziewięciu na dziesięciu użytkowników traktuje ją jako ważny benefit w ofercie zatrudnienia. Co więcej, 73 proc. posiadaczy karty MultiSport przyznaje, że dzięki niej ćwiczy częściej. A to pokazuje, że rola pracodawców jako promotorów aktywności fizycznej może być większa, niż się sądziło do tej pory – mówi Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

Zgodnie z raportem MultiSport Index 2022 wśród posiadaczy kart MultiSport, pierwszego takiego świadczenia w Polsce, wskaźnik aktywności fizycznej wynosi rekordowe 99 proc. Jest to wynik o 34 punkty procentowe wyższy od ogólnopolskiej średniej.

Zdrowie
Licealista organizuje dużą konferencję. Chce obalić mity związane z niepełnosprawnością
Niemcy
Chirurg zwolniony po tym, jak do asystowania przy amputacji zatrudnił sprzątaczkę
Zdrowie
Kanada: Alarmujące wyniki badań - ptasia grypa może przenieść się na ludzi
Zdrowie
Lekarz zmarł po szczepionce na COVID. "Nie można było tego przewidzieć"
Zdrowie
100 lat pisma naukowego dla lekarzy