Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2022 roku. Znalazło się w nim m.in. włączenie immunoterapii do programu leczenia raka wątrobowokomórkowego.

Leczenie raka wątrobowokomórkowego w programie obejmie leczenie raka wątrobowokomórkowego inhibitorami kinaz tyrozynowych (sorafenibem albo kabozantynibem) albo immunoterapię w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym (atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem).

W pierwszej linii leczenia dostępne są dwie terapie. Jedna to leczenie atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem u dorosłych pacjentów bez przerzutów poza wątrobę i pacjentów z przerzutami pozawątrobowymi. Druga - leczenie sorafenibem u dorosłych pacjentów bez przerzutów poza wątrobę i pacjentów z przerzutami pozawątrobowymi.

Z kolei w drugiej linii leczenia dostępna jest jedna terapia. To leczenie kabozantynibem (po uprzednim nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych lub immunoterapią w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym lub jego nietolerancją pod warunkiem ustąpienia istotnych klinicznie działań niepożądanych stosowanej wcześniej terapii).

Rak wątrobowokomórkowy jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wątroby, który rozwija się na podłożu marskiej wątroby. Taka sytuacja jest najczęściej związana z nadużywaniem alkoholu, ale nie zawsze. Ten rodzaj nowotworu wykrywa się także u osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby – to często pacjenci z cukrzycą, otyłością lub zakażeni wirusem niedoboru odporności.

Rocznie o rozwijającym się w ich organizmie raku wątrobowokomórkowym dowiaduje się 3 tys. osób. 

Rzeczpospolita