Prócz reakcji anafilaktycznych, wnioski dotyczą zaburzeń układu nerwowego, naczyniowych, serca i krwi. Najwięcej wniosków wpłynęło z Mazowsza (16,3 proc.), Pomorza (11 proc.) i Małopolski (10,6 proc.). Najmniej wniosków wysłano z Podlasia – tylko 1,6 proc.

Jak zauważył Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, tak duże zainteresowanie pacjentów mimo krótkiego czasu od wejścia życie regulacji świadczy o tym, że była ona potrzebna. – Tryb administracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zapewnienie wsparcia finansowego pacjentom, którzy doznali szkody w związku ze szczepieniem – powiedział Rzecznik.

Wnioski opiniuje działający przy RPP Zespół ds. Świadczeń, w którego skład wchodzą doświadczeni lekarze specjaliści. Mają stwierdzić, czy pacjent doznał działania niepożądanego wymienione w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) danej szczepionki. Warunkiem przyznania świadczenia jest bowiem, by działanie było zapisane w ChPL.

Przeanalizowane dotąd sprawy w 61,9 proc. dotyczą preparatu Comirnaty firmy Pfizer-BioNTech, w 25,4 proc. preparatu Vaxzervia firmy AstraZeneca, w 7 proc. preparatu Spikevax firmy Moderna, w 5,7 proc. preparatu Janssen firmy Johnson & Johnson.

Czytaj więcej

Pacjent powinien wiedzieć, że należy mu się świadczenie za NOP

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta dostępny jest wzór wniosku. Urzędnicy biura RPP przypominają, by składając wniosek nie zapomnieć o podpisie – w przypadku wniosku papierowego własnoręcznym, a wniosku w formie elektronicznej – elektronicznego. Podkreślają, że wniosek elektroniczny jest nieważny, jeśli stanowi skan wniosku podpisanego odręcznie. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o szczepieniu pobrane z Internetowego Konta Pacjenta lub wydrukowane w punkcie szczepień. - Karta przypominająca o dacie kolejnych dawek nie wystarczy – ostrzegają. Radzą, by upewnić się, że przesyłane kopie dokumentów są wystarczająco dobrej jakości. Przypominają, że jeśli szczepienie przeciwko Covid-19 i związany z nim pobyt w szpitalu miał miejsce przed 27 stycznia 2022 r., kiedy ustawa weszła w życie, termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia upływa z końcem 2022 r.

Osoba, która w wyniku NOP po szczepieniu spędzi w szpitalu ponad 120 dni, otrzyma z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych nawet 100 tys. zł.