Posłowie odrzucili wniosek o odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy, tym samym trafia on do Sejmowej Komisji Zdrowia.

Poselski projekt wpłynął do Marszałek Sejmu 2 grudnia i zakłada wprowadzenie świadczenia kompensacyjnego w wypadku wystąpienia działania niepożądanego, tzw. "NOP" w ciągu trzech lat od dnia zaszczepienia się, w wyniku których osoba wymagała:

- hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni

- albo u danej osoby wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni.

Projekt ustawy określa również wysokość ewentualnie przyznanych odszkodowań. Maksymalna wysokość to 100 tysięcy złotych za hospitalizację trwającą powyżej 120 dni. Kwota ta będzie możliwa do podwyższenia w przypadku wystąpienia dodatkowych okoliczności, np. w sytuacji gdy został przeprowadzony zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym czy hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii.

Co ważne, projekt zakłada również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji już po zakończonym pobycie w szpitalu. W tym wypadku świadczenie nie przekroczy 10 tysięcy złotych. Maksymalna kwota odszkodowania, bez względu na przypadek została określona na 100 tysięcy złotych.

Do życia ma zostać powołany Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, na rzecz którego dystrybutorzy szczepionek związani z Polską umową na dostarczanie wyrobów medycznych będą zobowiązani do wpłaty 1,5% wartości brutto zawartej umowy.  Ale, przepis ten ma nie mieć zastosowania do szczepionek kupionych na podstawie porozumienia wczesnego zakupu szczepionek przeciw Covid-19 między Komisją Europejską a państwami członkowski UE i dotyczy jedynie dystrybutorów, dostawców szczepionek, a nie jej producentów.

Zdania posłów podczas dyskusji na temat projektu były bardzo podzielone, część wskazywała, że liczba przypadków działań niepożądanych jest minimalna w skali wszystkich osób zaszczepionych, a są rzeczy ważniejsze do obradowania, m.in. możliwość sprawdzania paszportów covidowych przez przedsiębiorców, pracodawców oraz obostrzeń dla niezaszczepionych. Zwracano również uwagę o to, że ustawa powinna być omawiana i uchwalana na samym początku szczepień, a nie rok po ich rozpoczęciu i właśnie z zaszczepionymi przed uchwaleniem ustawy.

Projektodawcom zarzucano również brak przepisów dotyczących śmierci poniesionej na wskutek wystąpienia NOP. Waldemar Kraska, który odpowiadał na pytania parlamentarzystów wskazał jednak, że powaga takiej sytuacji jest zbyt duża i ta kwestia powinna pozostać jedynie w kompetencjach sądów.

Zgodnie z raportem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego na dzień 30 listopada zanotowano 16 299 przypadków wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach przeciw Covid-19.