Zakaźnicy wzywają do podjęcia w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu Covid (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy oraz podjęcia w trybie pilnym prac nad aktami prawnymi ograniczającymi dla takich osób dostęp do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu. Wzywają również do podjęcia działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami. Proszą również o zmobilizowanie służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLCZ) prof. Robert Flisiak oraz jego koleżanki i koledzy z zarządu swój apel skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego.

Dodają, że od blisko dwóch lat leczą chorych z Covid-19 i apelują o ograniczenia w związku z olbrzymią liczbą zachorowań i zgonów spowodowanych Covid-19 ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom z innymi chorobami oraz niepewnością związaną z pojawianiem się nowych wariantów wirusa.

Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia ma receptę na fałszywe certyfikaty covidowe