W próbkach kubków badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Kubki przeznaczone są do wielokrotnego użytku. Wykonane zostały głównie z materiałów odnawialnych: włókna bambusowego i sproszkowanego ziarna kukurydzy.

Dystrybutorem kubków w Polsce jest firma ALDI Sp. z o.o., która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z kontroli podjęła wszczęła natychmiastową procedurę wycofania „Kubków”, które pozostały w sprzedaży. Wszystkie niezgodne wyroby zostały zutylizowane w punktach sprzedaży.

Zgodnie z ostrzeżeniem GIS nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.