Kto obsługiwał najważniejsze transakcje w 2023 r.

Nabycie przez włoską spółkę Gruppo San Donato większościowego pakietu akcji spółki American Heart of Poland, zajmującej się opieką sercowo-naczyniową, to transakcja roku 2023. Przy jej zawarciu doradzały aż cztery kancelarie.

Publikacja: 20.06.2024 04:30

Rymarz, Zdort, Maruta to kancelaria, która obsłużyła najwięcej wiodących transakcji w 2023 roku

Rymarz, Zdort, Maruta to kancelaria, która obsłużyła najwięcej wiodących transakcji w 2023 roku

Foto: materiały prasowe

Doceniliśmy kompetencje kancelarii, które doradzały przy najważniejszych transakcjach 2023 roku. Były one w stanie oddać do dyspozycji swoich klientów zespoły doświadczonych prawników, znających biznes.

Jak powstała klasyfikacja

Najważniejsze transakcje podzieliliśmy na dziewięć kategorii: fuzje, przejęcia, private equity; rynki kapitałowe – transakcje na akcjach; finansowanie dłużne; restrukturyzacja; transakcje zagraniczne; nieruchomości; venture capital; transakcja ESG (nagroda nie została przyznana z powodu braku zgłoszeń); transakcja nowe technologie i innowacje.

Ocenia je specjalna kapituła powołana przez redakcję „Rzeczpospolitej”, złożona ze znawców rynku, w tym m.in. przedstawicieli banków i funduszy inwestycyjnych (skład kapituły poniżej). Kapituła przyglądała się największym transakcjom zgłoszonym przez kancelarie biorące udział w naszym rankingu. Warunkiem rozpatrywania danej transakcji przez kapitułę było jej zakończenie w 2023 roku. Członkowie kapituły oceniali wyłącznie znaczenie danej transakcji z punktu widzenia rynkowego. W ten sposób wyłoniono osiem najważniejszych transakcji. Przy każdej z nich pracowała przynajmniej jedna kancelaria prawnicza. Te kancelarie, które obsłużyły najwięcej spośród zwycięskich transakcji, wygrały ranking transakcyjny.

Na potrzeby naszego zestawienia braliśmy pod uwagę wyłącznie kancelarie działające w Polsce. Zwycięzcą okazała się kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy, która doradzała przy czterech najważniejszych transakcjach w ubiegłym roku - w tym przy transakcji roku 2023 r.

Kapituła typująca transakcje 2023 roku

Kapituła typująca transakcje 2023 roku

materiały prasowe

Najważniejsza transakcja

Kapituła uznała, że najważniejszą – choć bynajmniej nie o największej wartości – transakcją ubiegłego roku było nabycie przez włoską spółkę Gruppo San Donato większościowego pakietu akcji spółki American Heart of Poland zajmującej się opieką sercowo-naczyniową. Według informacyjnej Agencji Reutera firmę AHP wyceniono na ponad 500 mln euro.

– W wyniku tej transakcji, po ponad 10-letniej obecności w AHP, fundusz private equity Advent International sprzedał swój pakiet mniejszościowy udziałów, a nowy właściciel dzięki temu przejęciu stał się liderem w leczeniu chorób układu krążenia w Europie. Jednocześnie umocnił pozycję niekwestionowanego lidera również w Polsce – mówi Jarosław Riopka, dyrektor ds. długu korporacyjnego, Noble Funds TFI SA.

Najważniejszą transakcję 2023 roku obsługiwały kancelarie:

- Clifford Chance – doradzała udziałowcom firmy American Heart of Poland;

- Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy – doradzała jednemu z udziałowców firmy American Heart of Poland;

- Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy – doradzała firmie Gruppo San Donato;

- Dentons – doradzała zarządowi firmy American Heart of Poland.

Według Tomasza Czechowicza, partnera zarządzającego MCI Capital, rok 2024 przyniesie kolejne międzynarodowe fuzje i przejęcia na polskim rynku.

– Ubiegłoroczna niepewność na rynkach publicznych istotnie zwiększyła znaczenie transakcji na rynkach prywatnych (w tym private equity). Obserwujemy rosnącą liczbę akwizycji w sektorze technologii, szczególnie w obszarze software/SaaS oraz procesów ekspansji i konsolidacji transgranicznych. To pokazuje dobrą kondycję polskich spółek i ich potencjał, aby urosnąć do rangi regionalnych liderów – mówi Tomasz Czechowicz.

Tabela jest interaktywna. Możesz też wyszukiwać w Search wpisując interesującą Cię frazę.

rp.pl/Weronika Porębska

Transakcja numer dwa

2023 rok był także rokiem finalizacji bardzo skomplikowanej, przygotowywanej od kilku lat transakcji finansowania dłużnego Baltic Power, czyli największego finansowania typu project finance farm wiatrowych offshore w UE.

– Ta transakcja była o krok od zdobycia tytułu transakcji roku, ale ostatecznie została przegłosowana – mówi Jarosław Riopka.

– W kategorii dokumentacji dot. finansowania dłużnego wybraliśmy transakcję z obszaru project finance, największą w historii polskiego rynku finansowego. Dokumentacja obejmowała rekordową liczbę 25 międzynarodowych konsorcjantów, różne grupy wierzycieli, takich jak banki komercyjne, multilateralne oraz agencje eksportowe – przyznała Monika Karolak dyrektor zarządzający Pekao Investment Banking.

– Rok 2023 był bardzo dynamiczny z perspektywy transakcyjnej. Obfitował w przedsięwzięcia o wysokim stopniu złożoności regulacyjnej i istotnej wartości. Tym samym obsługujące je kancelarie prawne musiały wykazać się wszechstronną wiedzą z różnych dziedzin prawa, a także znajomością realiów ekonomicznych. Szczególnie cieszą nagrodzone w rankingu projekty pozyskania kapitału. Wśród nich przełomowa w polskim sektorze energetyki odnawialnej transakcja Baltic Power – przyznaje Magdalena Lewandowska-Gładka, adwokat, dyrektor prawny departament bankowości inwestycyjnej Noble Securities SA.

Faworyt kapituły

W tegorocznej edycji rankingu kapitule udało się wyłonić zwycięzców niektórych kategorii niemalże jednogłośnie. Jednym z takich faworytów okazała się pierwsza oferta publiczna (IPO) akcji spółki Murapol SA, która po nieudanej próbie debiutu na warszawskim parkiecie w 2020 roku, w ubiegłym roku z sukcesem sprzedała 25-proc. pakiet akcji należący do Ares Management i dołączyła do grona spółek notowanych na GPW. Pomimo sprzedaży akcji istniejących i braku pozyskania nowego kapitału spółce udało się zaskarbić sobie zaufanie inwestorów instytucjonalnych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz osiągnąć blisko 85-proc. stopę redukcji w transzy inwestorów indywidualnych – mówi Magdalena Izdebska, zastępca dyrektora bankowości inwestycyjnej, Noble Securities SA.

Złożoność i kompleksowość

Przewodnicząca kapituły Monika Karolak wyjaśnia:

– Kapituła starała się wyróżniać transakcje, które charakteryzują się dwoma kryteriami. Z jednej strony wymagają skomplikowanych struktur prawnych łączących różne jurysdykcje, jak np. przy transgranicznych fuzjach i przejęciach. Z drugiej strony wprowadzają na krajowy rynek innowacyjne rozwiązania prawne dotychczas niestosowane na rynku polskim. Ponadto premiowane były transakcje rozbudowanych grup kapitałowych z wielomiliardowym finansowaniem wymagających wielopoziomowych struktur dłużnych z kompleksowym pakietem zabezpieczeń na rzecz instytucji finansujących.

– W tegorocznej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, poza bazowymi kryteriami takimi jak wartość, skomplikowanie, wielorakość stron, jurysdykcji i kompleksowość materii transakcji, szczególnie docenialiśmy kontrakty, które poza zaawansowaną charakterystyką stanowią inspiracje dla polskiego rynku kapitałowego i prawniczego. Pragniemy aktywnie promować zespoły prawne, które, w symbiozie ze swoimi partnerami biznesowymi, dbają, aby ich transakcje wnosiły polski rynek na nowy, innowacyjny poziom merytoryki, w efekcie wyznaczając standardy inspirujące kolejne zespoły do sięgania po coraz bardziej złożone i niestandardowe struktury oraz modele egzekucyjne – mówi Marcin Petrykowski, starszy doradca na Europę Środkową i Wschodnią Vauban Infrastructure Partners.

– Każda ze zgłoszonych transakcji była ciekawa, inna, często nietypowa. Niektóre z nich były o olbrzymiej wartości, inne mniejsze, ale wymagające też bardzo wysokich umiejętności ich obsługi. Były transakcje realizowane tylko na rynku polskim, ale były też realizowane na rynkach międzynarodowych. Sukces wielu ze zgłoszonych transakcji wymagał uzgodnień nie tylko między stronami transakcji, ale też wieloma stronami trzecimi – przyznaje Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzający PKF Consult.

Czytaj więcej

Wiodące transakcje roku 2022. Ich zawarcie wymaga dużych kompetencji

Doceniliśmy kompetencje kancelarii, które doradzały przy najważniejszych transakcjach 2023 roku. Były one w stanie oddać do dyspozycji swoich klientów zespoły doświadczonych prawników, znających biznes.

Jak powstała klasyfikacja

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?