JPK_CIT – rewolucja w cieniu KSeF

JPK_KR_PD (księgi i podatek dochodowy) oraz JPK_ST (środki trwałe) – łącznie nazywane JPK_CIT – to nowy format elektronicznego przekazywania danych z ksiąg rachunkowych bezpośrednio do organów podatkowych, zawierający komponent informacji podatkowych.

Publikacja: 05.04.2024 04:00

Paweł Hulewicz partner associate w zespole technologii w podatkach Deloitte

Paweł Hulewicz partner associate w zespole technologii w podatkach Deloitte

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Deloitte

Obowiązek takiego przekazywania danych został wprowadzony w 2022 r. przez przepisy Polskiego Ładu. Jednocześnie dopiero niedawno opublikowany został projekt rozporządzenia oraz schemat obu raportów składających się na JPK_CIT. Ministerstwo Finansów potwierdziło także, że rok 2025 będzie pierwszym raportowanym okresem.

Z analizy samych raportów, z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w trakcie konsultacji, a także z uzasadnienia do rozporządzenia możemy się domyślać, że celem JPK_CIT jest pozyskanie przez urzędy danych źródłowych na poziomie szczegółowości i o strukturze pozwalającej na porównywanie ich pomiędzy różnymi podatnikami, a także z danymi pochodzącymi z KSeF czy JPK_V7M.

Co i kiedy czeka biznes

JPK_CIT oznacza rewolucję w raportowaniu podatku dochodowego od osób prawnych. Digitalizacja, przez wiele lat obejmująca jedynie podatki pośrednie, teraz dociera również do obszaru podatków bezpośrednich.

Z jednej strony wiąże się to z wieloma wyzwaniami, jak chociażby z koniecznością zbierania bardziej szczegółowych informacji z różnych źródeł danych i systemów, a także informacji, które nie są łatwo dostępne w systemie finansowo-księgowym. Implementacja JPK_CIT może zatem wymagać nie tylko dostosowań w systemach finansowo-księgowych, ale także zmian w procesach, a nawet operacjach biznesowych.

Marcin Becela starszy menedżer w zespole technologii w podatkach Deloitte

Marcin Becela starszy menedżer w zespole technologii w podatkach Deloitte

Z drugiej strony w rezultacie rzetelnie prowadzonych projektów implementacyjnych równolegle mogą zostać osiągnięte korzyści w postaci poprawy procesu kalkulacji CIT czy nawet jego automatyzacji.

Nowe wyzwania

Wprowadzanie JPK_CIT będzie realizowane według określonego harmonogramu. W pierwszej kolejności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2024 r. obowiązkiem raportowania objęci zostaną duzi podatnicy CIT (przychody przekraczające 50 mln euro) oraz podatkowe grupy kapitałowe. Oznacza to również, że wejście w życie nowych przepisów JPK_CIT zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem KSeF. Warto zaznaczyć, że obowiązkowe raportowanie za pierwszy rok sprawozdawczy obejmować będzie jedynie strukturę JPK_KR_PD, natomiast JPK_ST będzie nieobligatoryjny.

Raportowanie polegać będzie na przesłaniu informacji do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Nie jest natomiast na razie jasne, czy JPK_CIT będzie także składany w trybie „na żądanie”, tak jak obecny JPK_KR(1).

W toku konsultacji Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na pytanie, czy obecnie wprowadzany schemat raportowy jest wersją o ostatecznym poziomie szczegółowości. Może to więc oznaczać, że podatek dochodowy od osób prawnych podąży ścieżką wytyczoną przez podatek od towarów i usług, gdzie początkowo wprowadzony JPK_VAT został zastąpiony przez JPK_V7M i w ostatecznym rozrachunku zrezygnowano z deklaracji VAT-7. Być może zastąpienie deklaracji CIT-8 i noty podatkowej do sprawozdania finansowego jest zatem kwestią czasu.

Jak przygotować się na rewolucję

Rozszerzeniu ulega zakres informacji przekazywanych fiskusowi przez podatników m.in. o NIP kontrahentów, numer KSeF, znaczniki poszczególnych kont zestawienia obrotów i sald czy rozliczenie podatku dochodowego. Część z tych informacji podatnicy będą musieli przekazywać już za rok 2025, a część dopiero od 2026 r.

Potwierdza to wręcz transformacyjny dla CIT charakter nowych wymagań. Z doświadczeń Deloitte zdobytych podczas implementacji zarówno krajowych JPK_VAT, KSeF, jak i SAF-T w wielu krajach regionu wynika, że do właściwego przygotowania się do nowego obowiązku raportowego konieczne jest przeanalizowanie kwestii merytorycznych oraz głównych kwestii technicznych.

Do wdrożenia JPK_CIT można podejść na dwa sposoby, tj. wybierając opcję minimum poprzez implementację jedynie wymagań wynikających wprost z przepisów lub wykorzystać tę okazję także do usprawnienia całego procesu CIT compliance. Niezależnie od wybranej drogi projekty w znacznej części będą przebiegały według podobnego schematu, choć osiągną różną skalę i przyniosą odmienne korzyści. Jak w każdym tego typu wdrożeniu, warto także pamiętać, że składa się ono z dwóch zasadniczych części:

∑ przeglądu analitycznego i merytorycznego oraz przygotowania do wprowadzenia JPK_CIT, w tym przeglądu gotowości danych i procesów firmy do implementacji nowego raportu;

∑ technicznego wdrożenia i konfiguracji rozwiązań umożliwiających przygotowanie JPK_CIT w sposób najbardziej zautomatyzowany.

Etapem wstępnym powinna być zawsze wskazana analiza dostępnych danych oraz identyfikacja luk (tzw. analiza Fit & Gap). Dopiero w jej rezultacie możliwe jest określenie skali projektu, koniecznych dostosowań procesowych, systemowych czy prawno-podatkowych, a także wybór najlepszej technologii do realizacji obowiązku raportowego (np. na podstawie stworzonego przez Deloitte oprogramowania taxCube™, systemów finansowo-księgowych czy nakładek na takie systemy).

Biorąc pod uwagę duży zakres zmian i ich potencjalny wpływ na proces kalkulacji CIT oraz nieodległy termin wejścia w życie nowych przepisów, nie należy odkładać rozpoczęcia projektów wdrożeniowych. Pomimo znacznego zakresu wyzwań i wielu istniejących obecnie wątpliwości interpretacyjnych opublikowane schematy raportowe potwierdzają, że digitalizacja prędzej czy później obejmie wszystkie podatki, co w długiej perspektywie może przynieść korzyści procesowe również u podatników.

Materiał partnera: Deloitte

Obowiązek takiego przekazywania danych został wprowadzony w 2022 r. przez przepisy Polskiego Ładu. Jednocześnie dopiero niedawno opublikowany został projekt rozporządzenia oraz schemat obu raportów składających się na JPK_CIT. Ministerstwo Finansów potwierdziło także, że rok 2025 będzie pierwszym raportowanym okresem.

Pozostało 95% artykułu
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin