Ranking wydziałów prawa: komentarze dziekanów

Co mówią o swoich wydziałach? Dlaczego akurat na nich chcą studiować przyszli prawnicy?

Publikacja: 23.06.2023 03:00

Ranking wydziałów prawa: komentarze dziekanów

Foto: Fotorzepa/Piotr Guzik

UCZELNIE PUBLICZNE

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo na WPiA UJ cieszy się niezmiernie dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. Decyduje o tym kilka czynników. Mamy niezwykle szeroką ofertę dydaktyczną. Prócz 10 przedmiotów obligatoryjnych studenci mogą wybierać większość przedmiotów stosownie do swoich zainteresowań.

Praktycznie każdy student ma więc indywidualny program studiów. Wdrażamy obecnie reformę na studiach prawniczych, której jednym z filarów jest zwiększenie liczby zajęć interaktywnych (konwersatoriów, warsztatów, projektów). Pozwala to studentom podnosić tzw. kwalifikacje miękkie. Kładziemy także duży nacisk na internacjonalizację studiów.

Studenci nie tylko mogą brać udział w programie Erasmus, lecz także w seminariach międzynarodowych z udziałem studentów i profesorów z uczelni zagranicznych, w międzynarodowych konkursach prawniczych.

Wśród kadry dydaktycznej mamy wybitnych specjalistów z różnych dziedzin prawa, nierzadko także praktyków, którzy na zajęciach mogą przekazywać praktyczne doświadczenia związane ze stosowaniem prawa. Wreszcie do studiowania na UJ zachęca samo miasto Kraków z jego bogatą ofertą kulturalną i atmosferą.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: Kraków ponownie najlepszy

Prof. dr hab.Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego cieszy się zainteresowaniem kandydatów z uwagi na szeroką ofertę dydaktyczną. Oprócz tradycyjnego kierunku Prawo prowadzimy także Administrację (I i II stopień), Samorząd terytorialny, Prawo finansowe i skarbowość, a także w języku angielskim Network on Humanitarian Action (NOHA) oraz obecnie uruchamiany EU Energy and Climate Law. Nasze programy nauczania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów, ale także pracodawców.

W ramach wspomnianych kierunków Wydział ma niezwykle bogatą ofertę zajęć specjalistycznych (na kierunku Prawo ok. 200) prowadzonych przez wykładowców z doświadczeniem w instytucjach takich jak Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny czy największe kancelarie prawne. Unaocznia to element praktyczny w prawie, co jest szczególnie cenione przez studentów.

W ramach systemu ERASMUS+ mamy szeroką sieć umów z uniwersytetami europejskimi, na których oferujemy możliwość studiów w różnych kulturach prawnych w celu poszerzania horyzontów. Oferujemy także na miejscu, w ramach programu studiów, naukę w licznych szkołach prawa obce-go, takich jak prawo brytyjskie, amerykańskie, niemieckie, francuskie, włoskie i hiszpańskie, a nawet chińskie. Prowadzimy w końcu około 20 studiów podyplomowych. Wszystko to jest gwarancją sukcesu.

Czytaj więcej

Metodologia rankingu: jak były punktowane uczelnie

dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr. , dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Co decyduje, że wydział prawa cieszy się zainteresowaniem wśród studentów, co sprawia, że jego oferta wyróżnia się na tle innych uczelni publicznych, jakie znaczenie dla wysokich wyników nauczania ma kadra wydziału i jej oferta edukacyjna?

Uważam, że o jakości nauczania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr decyduje przede wszystkim kadra badawczo-dydaktyczna. Dodatkowo pragnę podkreślić, że dyscyplina nauki prawne reprezentowana przez nasz Wydział uzyskała wysoką kategorię naukową A, a Uniwersytet Wrocławski ma status uczelni Badawczej.

Wielu spośród naszych pracowników to aktywni prawnicy pracujący w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wojewódzkim sądzie administracyjnym, sądach powszechnych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organach administracji publicznej, to także wzięci adwokaci, radcy prawni, notariusze, biegli rewidenci.

Taka synergia bardzo dobrze przekłada się na łączenie teorii z praktyką w procesie dydaktycznym na Wydziale. Ponadto doświadczenie praktyczne kadry dobrze sprawdza się przy budowaniu programów nauczania, a także realizacji działań edukacyjnych z udziałem naszych studentów, np. w funkcjonowaniu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, prowadzeniu symulacji rozpraw sądowych, jak również w nowo otwartej sali VR, gdzie prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem technologii Wirtualnej Rzeczywistości.

Dodatkowo bardzo użytecznym rozwiązaniem było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w procesie dyplomowania. Stale rozwijamy prace nad coraz szerszym wykorzystaniem elektronicznej obsługi studentów na poziomie dziekanatu.

Czytaj więcej

W studenckich poradniach prawnych są też Ukraińcy

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie którym łączymy współczesne badania naukowe z praktyką prawniczą. Nasi wykładowcy są nie tylko uznanymi autorytetami naukowymi w kraju i zagranicą, ale również ważnymi postaciami środowiska prawniczego.

Dotyczy to także naszych absolwentów i absolwentek, którzy bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. W dużej mierze jest to wynik odpowiedniego programu studiów oraz wagi jaką przykładamy do jakości kształcenia.

Potwierdzają to m.in. krajowe i międzynarodowe rankingi, certyfikaty oraz zdobyte wyróżnienia. Korzystamy z bogatego doświadczeniach wykładowców oraz podmiotów, z którymi współpracujemy w celu tworzenia programu studiów odpowiadającego wyzwaniom obecnych i nadchodzących czasów.

Wprowadzamy przedmioty, które związane są m.in. ze zmianami technologicznymi, jakie obecnie zachodzą na świecie i dotkną zawodów prawniczych w niedalekiej przyszłości – np. Legal Tech, zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie, podstawy programowania, prawne, etyczne oraz biznesowe aspekty Big Data, a także obszaru sztucznej inteligencji, Fin Tech czy prawa własności intelektualnej w sektorze nowych technologii.

Ponadto stosujemy nowoczesne metody nauczania, przenosząc przykładowo jedne z zajęć do rzeczywistości wirtualnej (VR).

Dr hab. Anna Konert, prof. UŁa, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Ważnym punktem przyjętej strategii działania Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego są nowoczesne metody dydaktyczne oraz szeroko rozwinięta wymiana międzynarodowa. Gwarancją sukcesu okazały się również unikalne i nowoczesne kierunki oraz specjalizacje pożądane wśród pracodawców i dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Warto dodać, że Uczelnia Łazarskiego w Warszawie otrzymała najwyższą możliwą kategorię A+ i ma aktualnie status wiodącego ośrodka naukowego w dyscyplinie nauki prawne.

Przyznana kategoria A+ jest świadectwem rangi Uczelni Łazarskiego jako ośrodka badawczego. Utwierdza naszą wysoką pozycję w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, a także zapewnia liczne uprawnienia i stawia nas w pozycji lidera mogącego tworzyć krajowe i międzynarodowe konsorcja.

prof. Jan Widacki, dziekan Wydziału Prawa Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Osiągnięcia naukowe naszych pracowników nie ustępują osiągnięciom pracowników uczelni publicznych. Jest to w dużej mierze kadra młoda, która doktoraty i habilitacje zrobiła w ostatnich latach. Znaczna część naszej kadry, oprócz pracy naukowej i dydaktycznej wykonuje także praktykę prawniczą.  Program studiów jest tak skonstruowany, żeby każdy student mógł poznać podstawowe gałęzie prawa wymagane na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze i jednocześnie mógł rozwijać indywidualne zainteresowania w wybranych przez siebie obszarach.

Co roku najlepsi studenci mają możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach realizowanych poza programem studiów, a ci zainteresowani karierą akademicką - w studenckich konferencjach i seminariach naukowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się na kampusie, który jest doskonale wyposażony.  W czasie zajęć studenci mogą korzystać z sali rozpraw, laboratorium kryminalistycznego i wirtualnej sceny zbrodni, uczestniczą w wizytach w areszcie śledczym lub zakładach penitencjarnych.

Nasza troska o studenta wyraża się w indywidualnym podejściu, w tutoringu dla najlepszych studentów, wspieraniu studenckiej kliniki prawa, ale także w angażowaniu do działań społecznych. Staramy się naszych studentów nie tylko nauczyć prawa, nie tylko rozumnego stosowania prawa, ale także wrażliwości społecznej.

Prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS:

Studenci wybierają studia na naszym wydziale dlatego, że bardzo dbamy o jakość i jesteśmy nastawieni na praktyczne kształcenie prawa. Zależy nam, by studenci nie tylko uczyli się teorii, ale też nabywali praktyczne umiejętności stosowania prawa. Część z naszych wykładowców to są praktycy. To nie przypadek, tylko efekt głębokiego przemyślenia, że tak prawa należy nauczać.

Po drugie jesteśmy ciut mniejszym wydziałem prawa niż inne, co powoduje, że możemy pozwolić sobie na bardzo indywidualne podejście do studentów. Wykładowcy szybko znają większość studentów z imienia i nazwiska. To ważne, bo student nie czuje się osamotniony w dużej grupie, tylko indywidualnie potraktowany.

Po trzecie ciągle dążymy do stworzenia wspólnoty między całą społecznością akademicką a studentami. Przejawem tej wspólnoty jest m.in. to, że powstają liczne koła naukowe, które świetnie się rozwijają i prężnie działają, organizując np. różne konferencje.

Coraz częściej wykorzystujemy w toku kształcenia turnieje sądowe. Angażujemy studentów w turnieje i Klinikę Prawa, by zapewnić im jak najwięcej umiejętności praktycznych.

Poza tym staram się przyciągać na uczelnię i Wydział Prawa sporo osób życia publicznego. Wszystko po to, żeby studenci wiedzieli, że w kontekście prawa nie możemy się zamykać w naszej wewnętrznej sferze życia, tylko musimy sięgać szerzej i obserwować, jak funkcjonuje cały świat.

UCZELNIE PUBLICZNE

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów