Zarzuty dotyczą przeprowadzenia czynności notarialnych z udziałem trzech osób, które jak wynika z uzyskanych w toku postępowania opinii biegłych, nie rozumiały znaczenia oświadczeń woli, które składały, a w kancelarii notarialnej podpisywały umowy notarialne w zakresie przeniesienia praw własności do nieruchomości.

Wobec podejrzanego notariusza prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zakazu wykonywania zawodu notariusza na okres 6 miesięcy.

Materiały postępowania prowadzonego przeciwko notariuszowi zostały wyłączone z akt innej sprawy prowadzonej wcześniej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Zakończyła się ona skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu oraz prawomocnym skazaniem oskarżonych.

Postępowanie to dotyczyło działalności grupy osób, którzy po wytypowaniu osób samotnych, schorowanych lub będących w stanie psychicznym uniemożliwiającym rozpoznanie znaczenia przedsiębranych przez siebie czynności, doprowadzali do podpisania z tymi osobami umów notarialnych dotyczących przeniesienia na nich prawa własności do nieruchomości. Następnie oskarżeni sprzedawali nabyte w ten sposób mieszkania pomiędzy sobą lub sprzedawali je innym osobom. Pokrzywdzeni nie otrzymywali zapłaty za sprzedane nieruchomości lub uzyskiwali bardzo małą kwotę pieniędzy.