Półtora roku, jakie państwo ma na realizację wyroku TK z 20 listopada 2019 r., zgodnie z którym straty szpitali powinno pokryć państwo, to za długo dla zadłużonych gmin. Samorządowcy uważają, że prawo powinno zostać zmienione jak najszybciej, i wspólnie z senatorami chcą dyskutować o nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

– Chcemy zmienić przepis, który jednym pociągnięciem pióra przypisał samorządowi odpowiedzialność za długi szpitali. Powoduje on coraz większe problemy samorządów, a wiele z nich nie jest świadomych, że TK wydał korzystny dla nich wyrok. Stąd pomysł zaplanowanej na 17 lutego konferencji w Senacie. Z jednej strony pomoże ona nagłośnić wyrok, a z drugiej – pozwoli wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami – tłumaczy senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Dodaje, że rozważane są dwie ścieżki: skreślenie szkodliwego przepisu i wielka nowelizacja ustaw dotyczących zdrowia.

Czytaj także: TK: państwo ma finansować straty szpitali a nie samorząd województwa

– Najpierw jednak chcemy zapytać rząd i Ministerstwo Zdrowia, jakie działania planuje w związku z wyrokiem i jak zamierza go wcielić – mówi senator Frankiewicz.

Przepis 59a ustawy o działalności leczniczej mówiący o pokrywaniu straty szpitala przez organ założycielski funkcjonuje od 2011 r. Przed nowelizacją z 2016 r. mówił, że w razie straty organ założycielski może placówkę zlikwidować, pokryć stratę lub przekształcić ją w spółkę prawa handlowego. Nowela polegała na skreśleniu trzeciej możliwości. Senatorzy z samorządowcami zastanowią się, czy zmiana była słuszna.

– Wyrok TK nie dotyczy tylko tego, czy właściciel powinien płacić za długi szpitala. Porusza fundamentalną kwestię podziału odpowiedzialności między organy władzy publicznej, na którą składa się finansowanie (za co odpowiada państwo), i nadzór właścicielski, w którym niepodzielną władzę sprawują samorządy, oraz jakość zarządzania, za którą odpowiadają szpitale – zauważa Jakub Szulc, ekonomista i były wiceminister zdrowia. – Podejmując inicjatywę ustawodawczą, warto wyjść poza kwestię pokrywania straty i zastanowić się nad kształtem i organizacją systemu lecznictwa szpitalnego. Bo, jak widać po wynikach szpitali, wprowadzenie sieci i finansowania ryczałtowego nie zdało egzaminu – dodaje Jakub Szulc.