Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie będzie już w decyzji administracyjnej ustalał, ile mieszkaniec zalega gminie z opłatami za śmieci. Bez tego uruchomi postępowanie egzekucyjne. Takie będą skutki nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zmienia też ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dokładnie 21 sierpnia 2013 r. zniknie przepis, który określa, że „w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Może się wydawać, że zmiana ta jest korzystna dla tych, którzy nie lubią regulować rachunków. W praktyce jest inaczej.

– Zmiana ta ma duży wpływ na szybsze postępowanie egzekucyjne w sprawie opłat za śmieci – mówi Maciej Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

– Obecnie, gdy wystąpią zaległości, trzeba wszcząć postępowanie administracyjne ustalające ich wysokość. A to się ciągnie, bo trzeba wysyłać choćby listy polecone, a mieszkaniec może się odwołać od takiej decyzji – dodaje Maciej Kiełbus. Zaznacza, że gminom odejdą też koszty związane z prowadzeniem takiego postępowania.

Gdy z deklaracji właściciela nieruchomości wynika, że miesięcznie powinien płacić 60 zł, a tego nie robi, gmina od razu uruchomi postępowanie egzekucyjne, by uzyskać tę kwotę. Wysokości zaległości wynika wprost z deklaracji i jest bezsporna. Mieszkaniec dostanie zatem upomnienie. A jak ono nie odniesie skutku i pieniądze nadal nie wpłyną na konto gminy, ruszy egzekucja. Co to oznacza?

– Gmina może zająć wynagrodzenie takiej osoby – ostrzega Maciej Kiełbus.

Przed egzekucją nie uciekną także ci, którzy np. nie pracują. Maciej Kiełbus wskazuje, że może ona objąć także świadczenia emerytalne, posiadane rachunki bankowe czy papiery wartościowe.

 

podstawa prawna: ustawa z 13 czerwca 2013 r. DzU z 6 sierpnia, poz. 888

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj