Od środy obowiązuje nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, wzorowana na specustawie drogowej. Ma usprawnić załatwianie formalności niezbędnych do prowadzenia inwestycji kolejowych. Do 2020 r. na ten cel Polska planuje wydać 67 mld zł. Głównie są to środki unijne. Chodzi o krajowy program kolejowy.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu jego zakończenia nie wydaje się pozwolenia na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu.

Nowe przepisy przewidują 14 dni na uzgodnienia towarzyszące wydanej decyzji. Przewidują też, że nie musi być zgody wszystkich stron postępowania, by ją wydać.

Nowelizacja określa też zasady zmiany ostatecznych decyzji lokalizacyjnych, tryby doręczeń pism i decyzji oraz eliminuje wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustanawiania prawa użytkowania wieczystego.

podstawa prawna: nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o transporcie kolejowym DzU z 7 lipca 2016 r., poz. 1257