Chodzi o uchwałę Rady Warszawy z 12 grudnia 2019 roku. Radni zdecydowali wówczas, że opłata za śmieci dla gospodarstwa domowego w wielolokalowym budynku mieszkalnym będzie stała i wyniesie 65 złotych, a w budynku jednorodzinnym - 94 złote.

TVNWarszawa.pl zwraca uwagę, że uchwała wywołała sporo kontrowersji, ponieważ na podstawie jej zapisów osoby mieszkające samotnie muszą płacić tyle samo, co wielodzietna rodzina. Zapisy zaskarżyła spółdzielnia mieszkaniowa RSM "Praga".

Czytaj także:

W Warszawie dalej będzie ryczałtowa opłata za śmieci

Sąd uznał w części skargę za zasadną i unieważnił jej kluczowe zapisy. Jego zdaniem, radni wybierając metodę obliczania opłaty od gospodarstwa domowego, nie powinni różnicować stawek.

"Ustawodawca zdecydował, że w przypadku metody od gospodarstwa domowego powinna być uchwalona jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Użyte [...] sformułowanie 'jedna stawka' wyklucza możliwość różnicowania stawki, bo to prowadzi do ustalenia dwóch lub więcej stawek, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tego przepisu. Tymczasem Rada w zaskarżonej uchwale ustaliła dwie stawki przyjmując jako dodatkowe kryterium rodzaj zabudowy, w którym znajdują się gospodarstwa domowe" - wskazano w uzasadnieniu.

Stołeczny ratusz zapowiada, że odwoła się od wyroku.