Dbałość o miejską zieleń zbadała ostatnio Najwyższa Izba Kontroli. „Rz" poznała najnowszy raport w tej sprawie. Pod lupę wziął zarządzanie zielenią w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu, Legnicy, Katowicach, Tarnowskich Górach, Krakowie i Nowym Sączu. Ocena? Tereny zielone nie były dostatecznie chronione przed rozwijającą się zabudową.

Choć strategiczne dokumenty dotyczące rozbudowy miast – np. plany zagospodarowania przestrzennego – zawierały ustalenia i wytyczne co do terenów zieleni, to w porównaniu z 2014 r. łączna powierzchnia terenów zieleni, którymi zarządzały miasta, nie zwiększyła się. A w dokumentacji planowano konkretne działania i terminy ich realizacji. Na przykład w Krakowie opracowano oddzielną strategię rozwoju terenów zielonych. Jej celem było stworzenie spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju tych terenów i integrację rozproszonej struktury, aby mogły powstać rekreacyjne ciągi pieszo-rowerowe.

Wyjątek stanowiły Wrocław i Piotrków Trybunalski, w których o zieleni miejskiej pamiętano. W pozostałych skontrolowanych miastach udział terenów zieleni i wód w całej powierzchni tych miast spadł. W trzech przypadkach wzrósł, ale – jak się okazało – wzrost wynika tylko ze spadku liczby mieszkańców.

Z raportu NIK wynika, że łącznie w skontrolowanych miastach o 17 proc. więcej drzew wycięto niż posadzono nowych. Cztery miasta nie pokazały kontrolerom rzetelnych danych. Przeliczając na jednego mieszkańca, najwięcej drzew posadzono we Wrocławiu (0,019), a najmniej w Katowicach (0,003). Najwięcej wycięto w Tarnowskich Górach (0,032), a najmniej w Nowym Sączu (0,001).

Zdecydowanie więcej sadzono krzewów. Izba nie stwierdziła też istotnych nieprawidłowości w utrzymaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych przez samorządy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca (ze wszystkich skontrolowanych miast ogółem) wydatki na tereny zieleni w latach 2015–2016 wyniosły średnio o 47 zł rocznie, a w przeliczeniu na 1 ha terenów zieleni urządzonej 17,6 tys. zł. Najmniej na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych wydano w Tarnowskich Górach. Tam wydatki te wyniosły 17 zł na osobę i 2,4 tys. zł na 1 ha. Najwięcej w Katowicach, odpowiednio 95 zł na osobę i 30,5 tys. zł na 1 ha.