Przemysława Kuna, wiceminister spraw wewnętrznych, przedstawił samorządom informację o aktualnym stanie projektu CEPiK 2.0.

– Jesteśmy na etapie integrowania rejestru z systemami obsługującymi wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, policji czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – mówił Przemysław Kuna. – Migracja danych policji do nowego CEPiK została wykonana w 97 proc., a we wszystkich podmiotach zasilających danymi CEPiK 2.0 proces ten powinien się zakończyć do końca grudnia – wskazywał.

W ocenie MSW do końca roku uda się też przeprowadzić wszelkie niezbędne testy wydajnościowe nowego systemu.

Optymizmu resortu nie podzielają samorządy.

– To ważny projekt, ale nie mamy gwarancji, że CEPiK 2.0 będzie działał bezawaryjnie – przewiduje Monika Małowiecka ze Związku Powiatów Polskich. I przypomniała, że teraz używane systemy „kierowca" czy „pojazd" były testowane przez okrągły rok przed ich wdrożeniem. – W harmonogramie uruchomienia CEPiK 2.0 nie przewidziano czasu na usuwanie błędów – wskazywała Monika Małowiecka. I dodała, że przedłożone stronie samorządowej do zaopiniowania projektu rozporządzeń do CEPiK 2.0 (przygotowane przez MSW i MIiR) są wewnętrznie sprzeczne. – Dlatego proponujemy przesunięcie daty wdrożenia na 4 czerwca 2016 r.

Resort spraw wewnętrznych nie zgadza się na propozycję samorządów. Nie wyklucza jednak, że data uruchomienia CEPiK 2.0 zostanie przełożona.

– Może tak się stać, jeżeli w wyniku testów okaże się, że nie gwarantuje efektywnej obsługi mieszkańców – wskazywał Przemysław Kuna.