Fundacja pragnie zwrócić uwagę  na źródło i przyczyny akcji mającej na celu ostrzeżenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów oraz dyrektorów szkół przed naruszeniem przepisów wynikających z ich zdaniem sprzecznych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli oraz GIODO.

14 marca br. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w pismach do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z informacją o wynikach kontroli wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach zachęcił do sprawdzenia czy dyrektorzy szkół zgłosili do GIODO zbiór monitoring i czy wdrożyli odpowiednią dokumentację.

Organizacja w odpowiedzi opublikowała na swojej stronie ostrzeżenie dla adresatów pisma Prezesa NIK i przywołała stanowisko GIODO z 12 maja 2016r., w którym inspektor po uzyskaniu informacji, że urzędy przeprowadzały kontrolę przetwarzania danych osobowych w jednostkach wydał komunikat „Tylko GIODO ocenia zgodność dokumentacji przetwarzania danych osobowych z przepisami".

- GIODO zakwestionował podstawy prawne powyższego działania urzędów i uznał, że jest jedynym podmiotem właściwym w powyższym zakresie - czytamy w komunikacie fundacji.

Fundacja poinformowała o opracowaniu minimalnego zestawu dokumentacji, tzw. „Pakiet bezpieczeństwa danych osobowych", który pozwala na uniknięcie problemów związanych z rejestracją zbioru monitoringu.

- Z naszą fundacją skontaktowali się zarówno pracownicy urzędów informując, że po zaleceniu Prezesa NIK otrzymali zadania skontrolowania szkół i wiedząc, że GIODO uznał, że nie mają ku temu podstaw prawnych muszą wykonać polecenia przełożonych - wyjaśnił Robert Gadzinowski, ekspert fundacji.

- Podobnie skontaktowali się z nami dyrektorzy szkół pytając co mają zrobić bo pracownicy urzędów żądają od nich ujawnienia dokumentacji, której zgodnie ze stanowiskiem GIODO nie mogą ujawniać bez podstawy prawnej - dodał.

Stanowisko organizacji ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.