Od 2017 r. kieruje Instytutem Polonika, którego celem jest ochrona, badania i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego rozsianego po całym świecie. W uznaniu wieloletniej pracy Dorota Janiszewska-Jakubiak znalazła się wśród dziewięciorga nominowanych do tegorocznej Nagrody „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia, której laureata poznamy 10 grudnia.

Ukończyła warszawską Akademię Teologii Katolickiej, czyli obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a następnie krakowską Akademię Dziedzictwa. Całą swoją karierę zawodową poświęciła ratowaniu polskich zabytków. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie zajmowała się m.in. problemem strat wojennych. Kiedy w 2017 r. powołano Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika, była pierwszą osobą, której rząd powierzył kierowanie placówką.

Od początku swego istnienia Polonika pod kierownictwem Janiszewskiej-Jakubiak zrealizowała kilkadziesiąt projektów konserwatorskich, badawczych i promocyjno-edukacyjnych. Jedną z pierwszych zakończonych sukcesem prac była konserwacja malowideł Henryka Hryniewskiego, które zdobią sale obecnej Biblioteki Parlamentu Gruzji w stolicy tego kraju – Tbilisi. Wciąż prowadzone są prace w wielu częściach świata, m.in. na Łotwie, Litwie, w Turcji oraz Szwecji.

Partnerem Głównym Nagrody jest Forum Ekonomiczne w Krynicy