Stopień alarmowy BRAVO-CRP został wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich.

Drugi stopień alarmowy był już wprowadzany przez premiera m.in. w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów parlamentarnych i w związku z I turą wyborów prezydenckich.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

- wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

- monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

- sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;

- poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;

- zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

- wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.