Instytucja powołana w celu dbania o prawowierne głoszenie i obronę wiary katolickiej w całym Kościele w dwustronicowym wyjaśnieniu w tej sprawie opublikowanym w siedmiu językach udzieliła odpowiedzi odmownej.

Jak czytamy w odpowiedzi Kościół katolicki nie może błogosławić związkom jednopłciowym ponieważ Bóg "nie może błogosławić grzechowi".

Odpowiedź została zatwierdzona przez papieża Franciszka.

Dekret Kongregacji Nauki Wiary w tej sprawie czyni dystynkcję między witaniem na łonie Kościoła homoseksualistów, a podejściem do ich związków.

Jak czytamy homoseksualiści muszą być traktowani z szacunkiem.

Dokument głosi, że o ile małżeństwo kobiety i mężczyzny jest realizacją boskiego planu polegającego na tworzeniu nowego życia, związek homoseksualny nie jest częścią takiego planu.

"Obecność w takich związkach elementów pozytywnych, które same w sobie są cenione i doceniane, nie może usprawiedliwiać tych związków" - czytamy.

"Bóg nie błogosławi i nie może błogosławić grzechowi. Błogosławi grzesznemu człowiekowi" - przekonuje Kongregacja Nauki Wiary.