Pomimo cięć budżetowych ratusz wesprze policję taką samą sumą jak w poprzednim roku. Dzisiaj radni Warszawy zdecydują o przyznaniu stołecznej policji 4,4 mln zł na służby ponadnormatywne.

Takie dodatkowe patrole są kierowane w najbardziej niebezpieczne miejsca Warszawy. W poprzednim roku funkcjonariusze, którzy pełnili taką służbę, podjęli 45 tys. interwencji, zatrzymali 240 sprawców przestępstw i 371 poszukiwanych. Mandatami ukarali 13 tys. osób. – W sumie policję dofinansujemy kwotą 7,3 mln zł – informuje Ewa Gawor, dyrektor miejskiego biura bezpieczeństwa. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone także na nagrody dla funkcjonariuszy, utrzymanie policyjnych koni, a także opłacenie pobytu w stolicy policjantów-praktykantów, którzy także patrolują miasto. W poprzednim roku zatrzymali oni 490 sprawców przestępstw.