Ekspozycję wspólnie przygotowały Dom Spotkań z Historią, Ośrodek KARTA oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a zorganizowana została z okazji 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Jej twórcy chcą uświadomić zwiedzającym, że pół wieku temu komunistyczna Polska była odcięta od najważniejszych europejskich wydarzeń, a dziś bierze aktywny udział w kształtowaniu polityki i świadomości mieszkańców naszego kontynentu.

– To refleksja o tym, jak nadzieja Polaków na powrót do Europy rosła równolegle z powojennym jednoczeniem się Zachodu – mówi prezes Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza. – Przypisana do Wschodu Polska nie pogodziła się z żelazną kurtyną. 50 lat po traktatach rzymskich nie mamy już zachodniej granicy, która oddzielała nas od obcego świata.

Na wystawie zobaczymy archiwalne zdjęcia z konferencji pokojowej w Jałcie z Winstonem Churchillem, Franklinem Rooseveltem i Józefem Stalinem na pierwszym planie. Będą fotografie z podpisania planu Schumana (1951) i traktatów rzymskich (1957). Ale znajdą się też kadry dokumentujące wydarzenia rozgrywające się w tym czasie na wschodzie Europy: Czerwiec ’56 i Marzec ’68 w Polsce, potem obrady Okrągłego Stołu, radość z wyniku referendum europejskiego i wreszcie wstąpienie postkomunistycznych krajów do Unii Europejskiej.

Obok zdjęć umieszczone zostaną wypowiedzi świadków historii, m.in. znanych europejskich polityków, pisarzy, opozycjonistów: Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a, Güntera Verheugena, Roberta Schumana, Vaclava Havla, Władysława Bartoszewskiego, Józefa Czapskiego i Tadeusza Mazowieckiego. Całość uzupełnią fragmenty artykułów prasowych oraz oficjalnych dokumentów (wśród nich deklaracja o tożsamości europejskiej).

- Wystawa „Marzenie o upadku kurtyny”, skwer u zbiegu ul. Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, wystawa czynna od 5.12 do 31.01