Ma to nastąpić na specjalnej, otwartej dla mediów naradzie sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego

- Taki rządowy pełnomocnik czy koordynator powinien zostać powołany pierwszego dnia powodzi. - mówi nasz informator, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Z naszych ustaleń wynika, że obok propozycji powołania osoby odpowiedzialnej za koordynację akcji zwalczania skutków powodzi sztabowcy PiS chcą też podczas narady przedstawić propozycje działań pomocowych. Przygotowano je we współpracy z działaczami organizacji społecznych zajmujących się pomocą dla powodzian m.in. zbiórką darów oraz samorządowcami z terenów dotkniętych kataklizmem.

- Do wieczora tak naprawdę trwały telefoniczne konsultacje z radnymi, burmistrzami, przedstawicielami lokalnych społeczności. Potrzeby są bardzo różne, w jednych przypadkach chodzi o zapewnienie lekarstw i żywności, w innym wsparcia dla rodzin - mówi działacz PiS. - To nie jest tak jak sądzą niektórzy politycy, że kolonie dla dzieci załatwiają wszystko. Po takiej tragedii rodziny nie chcą się rozdzielać

Zdaniem naszych informatorów projekty, które PiS zaproponuje podczas otwartej dla mediów „sztabowej burzy mózgów” mają zawierać propozycje działań uwzględniających konkretne potrzeby danych regionów, dotkniętych powodzią.