Wyróżnienie to, przyznawane pod patronatem Prezydenta RP, otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wytyczonymi przez redaktora paryskiej „Kultury".

W tym roku kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej" Bogusława Chraboty nominowała Barbarę Engelking i Jacka Leociaka, Basila Kerskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jana Malickiego, śp. Krzysztofa Michalskiego, Małgorzatę Nocuń i Andrzeja Brzezieckiego, Jana Tombińskiego oraz Izabellę Sariusz-Skąpską.

Laureata poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się dziś w Warszawie w Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich o godz. 13.00.