Roman Grzelczak, dyrektor Huty Miedzy „Głogów", oddziału KGHM Polska Miedź S.A, zapowiada, że dzięki nowym technologiom możliwości odzysku innych metali z wydobywanych rud wzrosną. To ważna pozycja w przychodach koncernu zajmującego się przede wszystkim wydobyciem miedzi – ponad 20 proc. przychodów KGHM pochodzi ze srebra.