– Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował, nikogo już nie było – podpisano zdjęcie.

Jest to treść wiersza napisanego w obozie w Dachau w 1942 r. przez niemieckiego pastora luterańskiego Martina Niemöllera. 

Autorzy postu chcieli w ten sposób porównać ludzi prześladowanych w czasie II wojny światowej do obecnie opozycji w Polsce. Zamieszczony materiał szybko został skrytykowany przez internautów. Autorzy wpisu usunęli zdjęcie.