Lesław Mazur, wspólnik w Thedy & Partners: czy potrzebny jest kolejny rejestr dłużników? Ministerstwo Finansów pracuje nad stworzeniem Rejestru Należności Publicznoprawnych. Ma on zawierać dane podatników, których zaległości wobec organów podatkowych, ZUS i innych urzędów przekraczają 5 tys. zł.

Tomasz Budziak, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych: czy proponowane przez rząd zmiany w przepisach spowodują, że firmy nie będą umierały wraz z właścicielami? 

Marek Domagalski, dziennikarz „Rzeczpospolitej”:czy to dobrze, że w sądach orzekają coraz starsi sędziowie.