Chodzi o najważniejsze w okresie 2014-2020 granty badawcze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) zwane potocznie „szybką ścieżką" ze względu na szybką ocenę wniosków o dofinansowanie wynoszącą 60 dni w przypadku firm mikro, małych i średnich oraz 90 dni w przypadku firm dużych. Tym razem Centrum ogłosiło (1 września) jednocześnie dwa konkursy z poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Pierwszy, z budżetem 1 mld zł, jest przeznaczony dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi, z pulą 350 mln zł, dla firm dużych. Dziś (2 października) ruszają nabory projektów w obu tych konkursach.

Jak podkreślają eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tym razem beneficjenci w ramach projektów będą mogli po raz pierwszy sfinansować tzw. prace przedwdrożeniowe np. w postaci analiz rynkowych czy badania praw własności intelektualnej.

Co więcej firmy z sektora MŚP będą miałby de facto dwie szanse na pozyskanie dotacji gdyż tym razem w konkursie dla dużych przedsiębiorstw umożliwiono również ubieganie się o dofinansowanie konsorcjom, w których skład mogą wchodzić również firmy z sektora MŚP.

Więcej o dwóch jednoczesnych konkursach z poddziałania 1.1.1 PO IR pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w rozmowie wideo z Kamilem Melcerem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 6 października 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.