Włącza się w działalność biznesową w zakresie m.in. oferty wartości dla klienta, zasobów i relacji, zmiany kultury organizacyjnej czy pobudzania kreatywności.

– CFO Strategy & Innovation Summit tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między światowymi liderami – powiedział, otwierając konferencję dyrektorów finansowych, Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej".

Nowe wyzwania

– A jest o czym rozmawiać, szczególnie w obszarze ochrony klimatu, który przesuwa się do centrum zainteresowania społeczeństwa i biznesu. Jednocześnie dbanie o środowisko i Europejski Zielony Ład tworzą nowe szanse i wyzwania. Podobnie technologie i cyfryzacja, które wymagają od przedsiębiorstw m.in. nowych kompetencji. Dodatkowo pandemia zmieniła bardzo wiele w naszym życiu i biznesie. Postawiła fundamentalne pytania o to, jak powinna się w przyszłości kształtować nasza działalność i odpowiedzialność – dodał Bogusław Chrabota.

Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA, podkreślił, że podczas konferencji eksperci z całego świata kładli szczególny nacisk na kwestie dotyczące zarządzania talentami i zapotrzebowania na odpowiednio wykwalifikowanych ludzi do pracy w biznesie i finansach w kontekście wykorzystania nowych technologii.

– Już przed pandemią firmy stawiały na transformację cyfrową. W trakcie pandemii te procesy mocno przyspieszyły. Teraz mówimy już o przeniesieniu cyfryzacji i automatyzacji na wyższy poziom, tak aby zastosowane rozwiązania przynosiły jeszcze większą wartość. W kontekście zaawansowanej analityki i ochrony integralności gromadzonych w organizacji danych, na podstawie których wyciągane są wnioski będące wsparciem procesów biznesowych, ważną rolę pełnią CFOs i piony finansowe – mówi Jakub Bejnarowicz.

Zwraca uwagę, że coraz większego znaczenia nabiera raportowanie niefinansowe.

– Ważne zadanie stoi przed finansistami w obszarze ESG, czyli raportowania wpływu biznesu na środowisko, na społeczeństwo oraz ładu korporacyjnego. W najbliższych latach piony finansowe staną przed wyzwaniem opracowania mierników wpływu firmy w tych kwestiach – wskazuje dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA (reprezentowane przez Association of International Certified Professional Accountants, Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości).

– Kolejny kluczowy obszar zainteresowania przedsiębiorstw i ich pionów finansowych, który wynika z postępującej cyfryzacji, to oczywiście cyberbezpieczeństwo i wdrażanie narzędzi do ochrony danych w ramach organizacji – podkreśla Jakub Bejnarowicz.

„Rzeczpospolita" i CIMA byli organizatorami czwartej już edycji CFO Strategy & Innovation Summit.

Trendy pod lupą

Główną ideą CFO Strategy & Innovation Summit jest dyskusja o najnowszych trendach, które mają i będą miały wpływ na pracę dyrektorów finansowych przedsiębiorstw. Jak podkreślają eksperci, CFO przyszłości to już nie tylko finansista, to partner biznesowy, który rozumie procesy biznesowe i wyzwania otaczającego rynku. A jednym z kluczowych czynników zwiększania efektywności pracy CFO jest sięganie po nowe technologie i wdrażanie innowacji.

Rolę gospodarza CFO Strategy & Innovation Summit pełnił Ash Noah, VP & Managing Director CGM

Rolę gospodarza CFO Strategy & Innovation Summit pełnił Ash Noah, VP & Managing Director CGMA Learning, Education & Development AICPA & CIMA, który też rozpoczął konferencję od swojej prezentacji.

materiały prasowe

– Transformacja cyfrowa to jest ciągła podróż. Musimy ją kontynuować, uwzględniając nowe technologie, przekształcając nie tylko finanse, ale także model biznesowy – mówi „Rzeczpospolitej" Ash Noah, VP & Managing Director CGMA Learning, Education & Development AICPA & CIMA.

– Dyrektor finansowy staje się dyrektorem ds. wartości. Włącza się w działalność biznesową w zakresie oferty wartości dla klienta, zasobów i relacji, kształtowania kosztów i przychodów, zmiany kultury organizacyjnej, pobudzania kreatywności. A także w tworzenie platformy cyfrowej, która pozwoli przedsiębiorstwu na oferowanie nowych produktów i na obsługę klientów w nowy sposób, który przerośnie ich oczekiwania. Takim sposobem pion finansowy staje się partnerem w tworzeniu wartości – wyjaśnia Ash Noah.

Kierunek: cyfryzacja

Uczestnicy kongresowych debat, rozmów i prezentacji mówili o sposobie myślenia niezbędnym do kreowania wartości w postcovidowym środowisku biznesowym. Nawiązywali przy tym do stworzonego jeszcze w latach 80. modelu zarządzania VUCA (akronim od angielskich słów Volatility: zmienność, Uncertainty: niepewność, Complexity: złożoność, Ambiguity: dwuznaczność).

Na czoło dyskusji wybijała się potrzeba przyspieszenia transformacji technologicznej w świecie finansów, a także wynikające z tego implikacje, mające wpływ na zmiany w całej organizacji. Uczestnicy kongresowych debat dużą wagę przykładali także do rosnącego znaczenia wartości niematerialnych w biznesie, czyli zrównoważonego rozwoju.

Sporo miejsca eksperci poświęcili także na dyskusje o zmieniającej się roli CFO w kierunku tworzenia wartości dla biznesu oraz o tym, jakich kompetencji potrzebują dziś zespoły finansowe najefektywniejszych firm na świecie.

Kongres ekspertów od finansów w przedsiębiorstwach nie mogło obyć się bez konkretnych przykładów. Przedstawiciele pionów finansowych, ale także informatycznych, opowiadali o wdrożeniach w swoich organizacjach rozwiązań technologicznych, które nie tylko pozwalają na optymalizację w zakresie wykorzystania kompetencji pracowników, ale również służą tworzeniu wartości w firmach.