Rozwój nowych technologii spowodował, że przetwarzanie coraz większej ilości danych umożliwia analizy zupełnie dotąd niemożliwe. – W big dacie istotne jest dostrzeżenie i zrozumienie związków między informacjami, których do niedawna nie byliśmy w stanie pojąć – piszą w swojej książce Viktor Mayer-Schoenberger, który jest profesorem Oxford Internet Institute, i Kenneth Cukier, redaktor „The Economist". Analiza wielkich ilości danych może zmienić np. to, w jaki sposób obserwujemy zmiany klimatyczne na ziemi, czy pomóc walczyć ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem – np. dzięki szybkim informacjom o przemieszczaniu się użytkowników telefonów komórkowych. Ale może też stanowić zagrożenie dla naszej prywatności, a to wiąże się z odpowiedzialnością osób korzystających z tych danych.